BELGI╦

Advocaten www.advocaat.be

Advocaten Zonder Grenzen www.asf.be

Belgische openbare instellingen & overheden  federale portaalsite

Belgisch Staatsblad www.staatsblad.be

· recentste staatsblad www.staatsblad.be

· inhoud gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum www.etaamb.openjustice.be

· geconsolideerde wetgeving www.just.fgov.be

· rechtspraak www.juportal.be

· bijlage rechtspersonen www.staatsblad.be

· staatsbladmonitor www.staatsbladmonitor.be

Benelux www.benelux.int

· Benelux-Gerechtshof www.courbeneluxhof.be

· Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom www.boip.int

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest www.bruxelles.be

· Brussels Parlement www.parlement.brussels.be

Duitstalige Gemeenschap www.ostbelgienlive.be

· Parlament www.pdg.be

Federaal Planbureau www.plan.be

· economische vooruitzichten www.plan.be/vooruitzichten

· economische indicatoren www.plan.be/indicatoren

Federale Pensioendienst www.pdos.fgov.be

FÚdÚration Wallonie-Bruxelles www.federation-wallonie-bruxelles.be

FOD Beleid en Ondersteuning www.bosa.be

· federale begroting www.bosa.belgium.be

FOD Buitenlandse Zaken www.diplomatie.belgium.be

· databank verdragen www.diplomatie.belgium.be/verdragen

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie www.economie.fgov.be

· consumptieprijsindexen www.economie.fgov.be/consumptieprijzen

· intellectuele eigendom www.economie.fgov.be/intellectuele_eigendom

· kruispuntbank van ondernemingen www.economie.fgov.be/kbo

FOD FinanciŰn www.financiŰn.belgium.be

· codinet - juridische gegevensbank www.codinet.be

· fisconetplus - fiscale gegevensbank www.fisconet.fgov.be

FOD Justitie www.justitie.belgium.be

· hoven & rechtbanken www.rechtbanken-tribunaux.be

· rechtspraak www.juportal.be

FOD Personeel en Organisatie

· fedweb (portaal van het federale personeel) www.fedweb.be

FOD Sociale Zekerheid www.socialsecurity.be

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.werk.belgie.be

· paritaire comitÚs www.werk.belgie.be

· cao zoeken www.werk.belgie.be

Franse Gemeenschap www.federation-wallonie-bruxelles.be

· Centre de documentation administrative de la CommunautÚ franšaise www.cdadoc.cfwb.be

· wetgeving www.cdadoc.cfwb.be/gallilex.htm

Gegevensbeschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

GO! onderwijs van de vlaamse gemeenschap www.g-o.be

Grondwettelijk Hof www.grondwettelijkhof.be

· arresten van het Grondwettelijk Hof www.grondwettelijkhof.be/arresten

· zoeken in de arresten www.grondwettelijkhof.be/zoeken

· hangende zaken www.grondwettelijkhof.be/hangende zaken

Hof van Cassatie www.justitie.belgium.be/hof_van_cassatie

Hoge Raad voor de Justitie www.csj.be

Juridisch forum www.juridischforum.be

Jurisquare www.jurisquare.be

Kamer van volksvertegenwoordigers www.dekamer.be

· parlementaire documenten www.dekamer.be/documenten

Kruispuntbank wetgeving www.belgielex.be

· zoeken in chrono www.belgiumlex.be/chrono

· zoeken in verdragen www.belgiumlex.be/verdragen

Ministerraad

· overzicht laatste ministerraden www.presscenter.be

· archief ministerraden www.rijksarchief.be

Nationaal Congres (1830-1831) www.unionisme.be

Nationale Arbeidsraad www.cnt-nar.be

Nationale Bank van BelgiŰ www.nbb.be

· balanscentrale www.balanscentrale.be

· jaarrekeningen www.nbb.be/jaarrekeningen

· statistieken www.nbb.be/statistieken

Omgevingsrecht

· Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht www.omgevingsrecht.be

Omnilegie.be www.omnilegie.be

Openbaarheid van bestuur

· BelgiŰ (federaal niveau) www.bestuursdocumenten.be : adviezen Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten, beslissingen Federale Commissie van het hergebruik van de bestuursdocumenten en beslissingen Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie

· Brussels Hoofdstedelijk Gewest

· Franse Gemeenschap www.cada.cfwb.be

· Vlaamse Gemeenschap www.vlaanderen.be/openbaarheid

· Waalse Gewest www.cada.cfwb.be

· verdrag van Aarhus www.unece.org/aarhus

Ostbelgien www.ostbelgienlive.be

Parlement www.fed-parl.be

Parlement van de Duitstalige Gemeenschap www.pdg.be

Parlement van de Franse Gemeenschap www.pcf.be

Parlement van het Brussels Gewest en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie www.parlbru.irisnet.be

Raad van de Franse Gemeenschapscommissie www.parlementfrancophone.brussels

Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie www.raadvgc.be

Raad van State www.raadvst-consetat.be

· reflex databanken co÷rdinatiebureau reflex.raadvst-consetat.be

· juridict databanken rechtspraak juridict.raadvst-consetat.be

· zoeken in de arresten van de Raad van State www.raadvst-consetat.be

· zoeken in de adviezen van de Raad van State www.raadvst-consetat.be

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen www.rvv-cce.be

Rekenhof www.rekenhof.be

Senaat www.senate.be

· wetgevingsdossiers www.senate.be/www

· wetgevingsstukken www.senate.be/www

· SenLex www.senate.be/senlex

Vlaamse Gemeenschap www.vlaanderen.be

· Vlaamse codex www.codex.vlaanderen.be : opzoeking

· binnenlands bestuur www.binnenland.vlaanderen.be

· belastingportaal Vlaanderen belastingen.vlaanderen.be

· beslissingen Vlaamse Regering www.vlaanderen.be/vlaamseregering

· handhavingsbeleid - arrestendatabank www.arrestendatabank.be

· geo-vlaanderen www.geopunt.be

· milieu milieuwetgeving & mer-plicht

· monumenten & landschappen www.monument.vlaanderen.be

· omgeving www.omgeving.vlaanderen.be

· onderwijs onderwijssite & Edulex online (onderwijswetgeving)

· rechtspraak - arrestendatabank www.arrestendatabank.be

· taaladvies www.vlaanderen.be/taaladvies

· verdragen en memoranda van overeenstemming www.fdfa.be

· Vlaamse Regulator voor de Media www.vlaamseregulatormedia.be

· wetgevingstechniek www.vlaanderen.be/wetgevingstechniek

Vlaams Parlement www.vlaamsparlement.be

· archief parlementaire documenten www.vlaamsparlement.be/alle documenten

· archief parlementaire documenten www.vlaamsparlement.be/zoeken naar een document

· archief parlementaire handelingen: www.vlaamsparlement.be/plenaire vergaderingen & www.vlaamsparlement.be/commissies

· archief vragen en antwoorden www.vlaamsparlement.be/bulletin vragen en antwoorden

Waalse Gewest www.wallonie.be

· Wallex (wetgeving, rechtspraak en beslissingen) www.wallex.be & opzoeking

Waals Parlement www.parlement.wallonie.be