om over na te denken:


 "[Een] overheid [moet] zich correct gedragen ten aanzien van een burger. Een overheid moet burgers helpen rechten te realiseren, zelfs als die rechten tegen die overheid zelf gebruikt worden. Dat is behoorlijk bestuur."

(Marc Rigaux in 'Het arrest dat leest als een aanklacht tegen onzorgvuldige besturen' op de nieuwswebsite Apache, 11 december 2022)
 

 

  andere doordenkertjes:

 • "Lawyer's haven't been this popular since Robespierre slaughtered half of France"
  (Joni Mitchell in 'Sex Kills' van het album 'Turbulent Indigo' uit 1994)

 • "Met gelijke kansen voor iedereen heb je mensen die nooit aan de beurt komen"
  (Vrij Nederland, 13 november 1999)

 • "Eén van de belangrijkste problemen van de Verenigde Staten is het afglijden naar een rechteloze maatschappij.
  De oorzaak ligt juist in de overvloed van wetteksten.
  De advocaten die in het Congress (het Amerikaanse parlement) zetelen
  zijn hiervoor verantwoordelijk.
  Er is nu een kluwen van wetteksten waar niemand nog uitraakt.
  Iedereen is voortdurend in overtreding. Zo evolueren de Verenigde Staten naar een 'criminele' rechtsstaat.
  De rijken kunnen zich vrijkopen met de hulp van briljante advocaten. De minder begoeden worden vervolgd
  voor overtredingen die ze vaak onbewust begaan"

  (Frank Zappa in 'Markant' van 22 januari 1993)

 • "... tusschen droom en daad staan wetten in den weg en praktische bezwaren ..."
  (uit het gedicht 'Het Huwelijk' van Willem Elsschot, 1910)

 • "Studenten aan de rechtsfaculteiten van ons land zouden minder positief recht moeten nakauwen
  en meer aandacht besteden aan kritische reflectie en management.
  Minder uit het hoofd leren, meer leren opzoeken en het beschikbare materiaal hanteren.
  Minder korpsgeest, meer sociale openheid."

  (Jaap Kruithof, Het neoliberalisme, uitgeverij EPO, 2000, p. 315)

 • "Il n'est pas de démocratie sans pluralisme."
  (Europees Hof voor de Rechten van de Mens, arrest van 31 juli 2001, Refah Partisi e.a. tegen Turkije)

 • "The internet deserves the broadest possible protection from government-imposed, content-based regulation."
  (concurring opinion van rechter Dalzell bij het arrest van 11 juni 1996
  van de FDC of Philadelphia, inzake American Civil Liberties Union v. Reno, Attorney General)

 • "Het rechtsonderwijs is gericht op het citeren van bronnen, meer dan naar het beargumenteren van die bronnen."
  (Koen Raes, boekenbijlage Juristenkrant oktober 2002)

 • "De juridische wetenschap is waarschijnlijk de enige niet-positieve discipline die zich van de algemene taal bedient en daarin hoofdzakelijk duisternis produceert."
  (Benno Barnard, boekenbijlage Juristenkrant oktober 2002)

 • "het adagium dat 'iedere Belg geacht wordt de wet te kennen' is ronduit belachelijk geworden"
  (Yves Desmet in 'De Morgen' van 11 april 2003)

 • "De adviezen van de Raad van State zullen in de toekomst nog wat meer gaan lijken op een snelle hap, dan op een degelijke maaltijd."
  (Jeroen Van Nieuwenhove in het 'Tijdschrift voor Wetgeving' nr. 9/2003)

 • "Noblesse oblige: overheden die zeggen een rechtsstaat te leiden, moeten daarnaar handelen."
  (Dierk Verbiest in het 'Rechtskundig Weekblad' van 10 april 2004)

 • "In rechten ben je met het woord bezig, met de pracht van het woord en met de formulering ervan. Het woord blijft centraal staan, tijdens de studie en erna."
  (Bert Kruismans in 'De Morgen' van 9 oktober 2004)

 • "Recht brengen is toch iets menselijks?"
  (Edwin Van Fraechem, assistenrechter in ruste, in 'Humo' van 9 november 2004)

 • "Er wordt gepleit voor meer vrouwen in de politiek.
  Maar wat ik problematischer vind, is de oververtegenwoordiging van juristen."

  (Bert Kruismans, in 'De Juristenkrant' van 12 oktober 2005)

 • "Gerolf Annemans (...) zei op het congres waarop het Vlaams Blok werd omgevormd tot Vlaams Belang dat de namen van de rechters die zijn partij hadden veroordeeld in zijn geheugen staan gegrift. 'Ze zijn gewaarschuwd voor de rest van hun carrière', voegde hij eraan toe."
  (Knack, 9 augustus 2006)

 • "Momenteel kan er geen sprake zijn van een zuivere democratie gezien de angstaanjagend lage kwaliteit van het electoraat. Immers, de kracht en kwaliteit van een democratie hangen af van het bewustzijn en de wijsheid van de kiezer. In de huidige democratieën heeft de domme kiezer evenveel stem als de slimme kiezer, de onbewuste evenveel als de bewuste, de onwetende evenveel als de wetende, de onverantwoordelijke evenveel als de verantwoordelijke, de gewetenloze evenveel als de gewetensvolle en de asociale evenveel als de sociale."
  (lezersbrief uit de Volkskrant, geciteerd door Walter Zinzen in zijn boek De wereld is een schouwtoneel. Maar wie doet de regie?, uitgeverij Pelckmans, 2006, p. 48)

 • "If you obey all the rules you miss all the fun."
  (Katharine Hepburn)

 • "Si une interprétation de la loi est dépassée par la marche des idées et des faits, c'est, semble-t-il, au législateur qu'il incombe d'intervenir, plutôt qu'au juge."
  (Henri De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, 1962, dl. I, p. 310)

 • "The true administration of justice is the firmest pillar of good government."
  (George Washington, eerste president van de Verenigde Staten)

 • "Er zijn geen onschuldigen. Er zijn daarentegen verschillende graden van verantwoordelijkheid."
  (Stieg Larsson in 'Millennium II', De vrouw die met vuur speelde, 2006)

 • "Aan meningen geen gebrek, het is een kwaal van de tijd."
  (Ruth Joos in 'De Standaard', 1 maart 2010)

 • "Recht heeft geen kleur."
  (Abderrahim Lahlali in 'De Standaard', 6 maart 2010)

 • (naar aanleiding van de nietigverklaring van operatie 'kelk')
  "Het vertrouwen van rechtzoekenden en slachtoffers in het gerecht is onderuitgehaald.
  [De politici komen eruit] als niet in staat om de justitie behoorlijk te organiseren en de burgers een objectieve rechtspraak te garanderen, waarin ideologie geen rol mag spelen."
  (Luc Van der Kelen in 'Het Laatste Nieuws' van 10 september 2010)

 • (naar aanleiding van de arrestatie van WikiLeaks frontman Julian Assange)
  "... the world's journalists - and those persons of conscience working in the world's governments - have been given a hard, harsh, unmistakable lesson in the new realities of our degraded time. Tell a truth that discomforts power, that challenges its domination over our lives, our discourse, our very thoughts, and you will be destroyed. No institution, public or private, will stand with you; the most powerful entities, public and private, will be arrayed against you, backed up by overwhelming violent force. This is where we are now. This is what we are now."
  (uit 'Truth in Chains' van Chris Floyd, op 7 december 2010 gepubliceerd op www.counterpunch.org)

 • "Als we geen onaanvaardbare meningen meer mogen verkondigen, wat betekent de veelgeroemde vrijheid van meningsuiting dan nog, die hoeksteen van elk democratisch bestel? Een systeem waarin alleen welgevallige meningen toegestaan zijn, heeft een naam: dictatuur."
  (Geert van Istendael in 'De Morgen' van 28 december 2010)

 • "We leven in een bestuursstaat. De twee andere poten van de Trias Politica zijn vakkundig buiten werking gesteld."
  (N. van Dijke in http://weblogs.nrc.nl/rechtenbestuur/2012/02/04/ook-rechter-is-machteloos-tegen-chicanerende-staat/ op 6 februari 2012)

 • "... la majestueuse égalité des lois, qui interdit au riche comme au pauvre de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain."
  (uit 'Le Lys Rouge' [1894] van Anatole France, Nobelprijs literatuur 1921)

 • "Het echte knelpunt in de Belgische strafrechtelijke justitie is dat veroordeelden, en ook slachtoffers, niet altijd begrijpen waarom een bepaalde straf werd uitgesproken. (...) Op het terrein van strafconsistentie heeft België nog een hele weg af te leggen. Het is eenvoudigweg niet aanvaardbaar dat de beantwoording van de vraag welke straf de justitiabele opgelegd krijgt, in belangrijke mate afhangt van de rechter met wie men geconfronteerd wordt en/of het gerechtelijk arrondissement of rechtsgebied waar men terechtstaat."
  (Joëlle Rozie in 'De Morgen' van 7 oktober 2013)

 • "Miljonairs kunnen in België gevangenisstraf met geld afkopen en nog winst overhouden."
  (tweet van Paul De Grauwe, 28 november 2013)

 • "In de visioenen van de NSA-reus kan in principe straks elke toetsaanslag worden opgeslagen in de enorme, nog steeds uitdijende databases van president Obama in Utah. Ook in andere opzichten lijkt de grondwetjurist van het Witte Huis vastbesloten om de grondslagen van onze burgerrechten onderuit te halen.
  (...) totale transparantie geldt alleen voor de bevolking, niet voor de machten, die zichzelf moeten beschermen tegen deze geduchte vijand van binnenuit."
  (Noam Chomsky over het NSA-schandaal, in 'De Morgen' van 5 juni 2014)

 • "De wet is voor iedereen gelijk, maar ze wordt niet gelijk uitgevoerd."
  (politierechter op rust Annemarie Buyse in 'De Morgen' van 10 januari 2015)

 • "(...) een vrije, open samenleving is bedreigend voor religieuze mensen."
  (Abdelkader Benati naar aanleiding van de aanslag tegen Charlie Hebdo, in 'De Morgen' van 15 januari 2015)

 • "Er zijn geen normen. Alle mensen zijn uitzonderingen op een onbestaande regel."
  (Fernando Pessoa)

 • "(...) een wet zonder sanctie is niks waard."
  (politica Zuhal Demir in de Commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 4 maart 2015)

 • "Als de regels mensen verpulveren, is er iets mis met de regels. Niet met de mensen."
  (UGent-rector Ann De Paepe in Zeno, 24 oktober 2015)

 • "Laws change; people die; the land remains."
  (Abraham Lincoln, 1862)

 • "Criminaliteit is de optimale omgeving voor innovatie."
  (Inge Philips in Het Financieele Dagblad, 3 december 2016)

 • "Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime, et la loi qui affranchit."
  (Jean-Baptiste-Henri Lacordaire, 1848)

 • "... al is het recht er om zekerheid te bieden, niets is onzekerder dan het recht."
  (uit een rechtsbijstandsovereenkomst anno 2017)

 • "Overheidsbestuur zoals wij dat kennen, is 'verslaafd' aan regels vanwege de zekerheid die zij schijnen te bieden."
  (uit het Jaarverslag 2017 van de Nederlandse Raad van State)

 • "Rechters mogen nooit op de stoel van politici gaan zitten, maar als politici keuzes maken die tegen fundamentele mensenrechten ingaan, moeten burgers naar de rechter kunnen stappen om hun rechten te vrijwaren. Dat is de essentie van de rechtsstaat."
  (Koen Lenaerts, president van het Europees Hof van Justitie, in 'De Standaard' van 28 juni 2018)

 • "Ik zeg gemeend en na rijp beraad: justitie is nog altijd een schandvlek in onze democratie."
  (Johan Swinnen, VUB-prof, in 'De week van BRUZZ' van 1 september 2018 op ÉÉN)

 • "Godsdienst kan geen rechtsbron zijn."
  (Leo Neels in 'De Standaard' van 16 september 2019)

 • "The greatest threat to the rule of law in our modern society is the ever-expanding regulatory state, and the most effective bulwark against that threat is a strong judiciary."
  (Don McGahn in 2017, toen juridisch adviseur van het Witte Huis onder president Trump, geciteerd in Ruth Marcus, 'Supreme ambition. Brett Kavanaugh and the Conservative Takeover', Simon & Schuster, 2019, p. 64)

 • "Iedereen wil wel samenwerken, daar gaat het niet over, maar we verliezen veel te veel tijd. We hebben uren moeten zoeken wie precies welke bevoegdheden heeft. (...) Het crisibeheer is op zijn limimeten gebotst en niemand kan zeggen dat dat geen gevolgen heeft gehad. Er is geen commando."
  (Pedro Facon, directeur-generaal van de FOD Volksgezondheid, in 'De Standaard' van 6 juni 2020, over de aanpak van de corona-crisis gelet op de verspreide bevoegdheden)

 • "Blijkbaar kunnen we niet zonder heldere regels van de overheid."
  (Mark Elchardus in 'De Standaard' van 13 juni 2020)

 • "Uitgestelde justitie is helemaal geen justitie."
  (argument van president Aoun van Libanon op 6 augustus 2020 om de vraag voor een internationaal onderzoek naar de oorzaak van de verwoestende explosies in de haven van Beiroet af te wijzen)

 • "Het kan (...) niet voldoende worden benadrukt dat de diepgang van het onderzoek het werkelijke slachtoffer is van de overbelasting [van de afdeling Wetgeving] van de Raad van State."
  (Jan Smets en Jeroen Van Nieuwenhove, "De afdeling Wetgeving van de Raad van State: aanzetten voor een noodzakelijke hervorming", in Semper perseverans. Liber amicorum André Alen, Intersentia, 2020, p. 313)

 • "Het is een perpetuum mobile in ons land: ze zien dat iets niet werkt en stellen dan een staatshervorming voor. Alsof we dan plots in een bestuurlijk walhalla terechtkomen. Terwijl we telkens opnieuw vaststellen dat de zaken daarna nog ingewikkelder zijn geworden."
  (politoloog Dave Sinardet van de VUB in Knack van 11 november 2020)

 • "De wereldpolitiek is geen confrontatie tussen democraten en dictators, maar een ontmoeting tussen staten die hun belangen nastreven, en die tegelijk concurreren en samenwerken."
  (professor Sven Biscop van de UGent in zijn opiniestuk 'Het Capitool en de Reichstag', VRT NWS, 10 januari 2021)
   

 • "In ons land is er een algemeen verspreid idee dat zo weinig mogelijk belasting betalen vanuit moreel oogpunt perfect aanvaardbaar is. Niemand heeft er bezwaar tegen om binnen de perken van de wet actief op zoek te gaan naar minimale belastingen. Integendeel, het is een nationale sport, en bij de zoektocht naar die ondergrens durven mensen daar wel eens over gaan."
  (gewezen BBI-directeur Karel Anthonissen in zijn memoires 'Achter de schermen van de BBI', Kritak, 2020, p. 98)
   

 • "Het blijft een historische vergissing te denken dat 'beter bestuur' automatisch een gevolg is van een verdere federalisering of een nieuwe herfederalisering."
  (Karl van den Broeck in 'De schreeuw van Ruisbroeck (bis)' op de nieuwswebsite Apache, 16 augustus 2021)