ICARUS
internetcodex

[bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 13 december 2019]

 

 

samenstelling : Jo Baert & Luc Van Calenbergh

Deze internetcodex bevat weinig of geen wetteksten, maar vooral verwijzingen naar op het internet beschikbare teksten (onder meer Justel, Vlaamse Codex, Eur-Lex). De bedoeling ervan is een systematisch geordende verzameling aan te bieden van de belangrijkste normen die van toepassing zijn op de burger in Vlaanderen (België).

disclaimer & gebruiksvoorwaarden | help & verantwoording | contact: info@internetcodex.be